เว็บตรง

เว็บตรง โอกาสได้งานที่ดีสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

เว็บตรง โอกาสได้งานที่ดีสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

การว่างงานในหมู่บัณฑิตในเยอรมนี เว็บตรง หนึ่งปีหลังจากออกจากสถาบันอยู่ที่ 4% และต่ำกว่า เมื่อเทียบกับอัตราการว่างงานของประเทศที่ปรับตามฤดูกาลที่ 5.9% ตามการสำรวจของ HIS-HFซึ่งเป็นหน่วยงานสถิติการศึกษาระดับอุดมศึกษาในขณะที่ 4% ของผู้สำเร็จการศึกษาจากกรมการทูตแบบดั้งเดิม, magister หรือ staatsexamenจากมหาวิทยาลัยหรือfachhochschule (...

Continue reading...

เว็บตรง กรณีเรียนรู้ผ่านการวิจัย

เว็บตรง กรณีเรียนรู้ผ่านการวิจัย

ขณะนี้มีแรงกดดันเพิ่มขึ้น เว็บตรง ในมหาวิทยาลัยให้แสดงให้เห็นว่าพวกเขามีส่วนร่วมในสังคมเจ้าบ้านอย่างไร ในสังคมแห่งความรู้แห่งศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยถูกมองว่าเป็นการจัดหาวัตถุดิบหลักสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ การสร้างความรู้ผ่านกิจกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยในอุดมคติรูปแบบใหม่ได้เกิดขึ้นแล้ว ‘มหาวิทยาลัยระดับโลก’ ที่รวบรวมผู้มีความสามารถ นักวิจัย และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หลากหลายประเทศ  ตั้งแต่ฝรั่งเศสถึงจีน จากเยอรมนีไปจนถึงซาอุดิอาระเบีย  ได้นำโมเดลนี้ไปใช้และคัดเลือกมหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือกให้สอดคล้องกับอุดมคตินั้น...

Continue reading...